Obchodní a záruční podmínky 

Doprava v  rámci  ČR ZDARMA

Objednání zboží a potvrzení objednávky 

 

Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem do 24 hodin po obdržení Vaší objednávky. O odeslání objednaného zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě jakýchkoli změn a nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat. Jestliže neobdržíte potvrzení objednávky, prosím kontaktujte nás e-mailem:

jankla@zwiebelmuster.cz nebo tel. 777142326.

 

Dodací termíny

 

Dodávky objednaného zboží jsou zajištovány do 21 pracovních dnů od potvrzení objednávky a zaplacení zboží. V případě, že objednané zboží je označeno jako na skladě, je expedováno do 5 dnů. V individuálních případech, zvláště u složitějších výrobků bude po odsouhlasení zákazníkem dohodnuta individuální lhůta pro dodání i platbu.

 

Zrušení objednávky 

 

Kupující má právo každou objednávku do 24 hodin bezplatně zrušit a to bez udání důvodu. Zrušení provede písemně. 

Při stornování objednávky uvedte Vašeho jméno a číslo objednávky. 

Uzavřením kupní smlouvy se rozumí písemné potvrzení objednávky prodávajícím na e-mail uvedený kupujícím v objednávce. 

Provozovatel obchodu ( firma JANNY PRIM sro, ičo 26909502 Wolkerova 8 Jihlava 58601 ) je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:

 

- vyprodání zboží na skladě,

- změna ceny od dodavatele

- nezaplacení zboží zákazníkem

 

 

Platba a dodání zboží 

 

Platné pro zasílání v rámci ČR

Možnosti platby:

- kartou

- osobní odběr

- platba na bankovní účet

 

Možnosti dodání zboží

 

- Balík Česká pošta poštovné 0,- 

 

- JANNY PRIM sro, 
 Jan Klaška 
 Chvalovice Hatě 183
 67123
 Tel 777142326 

                     

Záruky a reklamace:

 

Výměna či vrácení zboží 

 

Vrácené zboží má být nepoškozené, kompletní, v původním stavu a nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování . V opačném případě si provozovatel vyhrazuje právo odečíst zákazníkovi odpovídající částku za náklady na opětovné uvedení zboží do prodeje. Při výměně/vrácení zboží kupující zašle zboží zpět doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu:

JANNY PRIM sro, Jan Klaska, Chvalovice Hatě 183 , 67123. tel.777142326 

Zásilky odeslané na dobírku nebudou přijímány.Prosíme o uvedení Vašeho bankovního spojení pro vrácení peněz.

 

Vrácení zboží 

 

Zákazník má právo dle §53 odst. 6 a 7 občanského zákoníku zboží vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.Společně se zpět zaslaným zbožím zašlete vždy jako doklad o koupi originál účet za zboží. Vrácení peněz proběhne vždy do 30 dnů od obdržení vráceného zboží. Při vrácení peněz poštovní poukázkou bude částka ponížena o 60,- Kč za poštovní služby. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinnen odeslat zboží dodavateli nejpozději do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy. V opačném případě je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi jako smluvní pokutu částku ve výši 5% z hodnoty vráceného zboží za každý započatý den prodlení.

 

Reklamace zboží 

 

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě reklamace odešlete zboží zpět na naši adresu společně s průvodním dopisem, kde bude uveden výčet reklamovaných vad. Po obdržení zboží a po kladném posouzení reklamace jej prodávající opraví nebo vymění za stejné zboží, v případě že již nebude k dispozici tak za jiný druh, na základě individuální dohody, nebo bude vrácena kupujícímu odpovídající částka za zboží předem dohodnutým způsobem. Případné reklamace budou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení.

 

Na co se záruka nevztahuje

 

a) závady vzniklé běžným opotřebením

b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

 

Postup při reklamaci

1) informujte nás o reklamaci, e-mailem, nebo písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu e-shopu

 

"JANNY PRIM sro,  Chvalovice Hatě 183 , 67123. tel.777142326 "

 

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu

4) přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí naší firmou

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje kupujícího jsou chráněny před zveřejněním a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. Jsou využity pouze pro vyřízení objednávky a pro účely komunikace se zákazníkem, mohou být předány třetí osobě pouze v případech souvisejících s objednávkou a jejím bezproblémovým vyřízením (např. předání přepravci a pod.). 

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Prodej zajišťuje:

 

JANNY PRIM sro, 
ičo 26909502
Wolkerova 8
Jihlava
58601

 

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změny obsahu Obchodních podmínek Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s výše uvedenými Obchodními podmínkami a nemá proti nim žádných výhrad